Till Villa Cederström hörde även ett antal byggnader. Cederströms Annex och Gårdshuset finns kvar även idag. I byggnaderna har det varit speceriaffär, apotek mm. I den gamla affären inrättades tex Ljungskiles första telefonstation. Även bostäder inrymdes i de olika gårdsfastigheterna.